Truyện của LilyFrost_LCB

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

2364 - 243 - 1

Author: Leo Frost aka Lily. Ý tưởng là của tôi, từng câu chữ là của tôi, đứa nào ăn cắp

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

15285 - 1490 - 57

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

12276 - 829 - 14

Hãy cẩn thận khi bạn quyết định chơi bất cứ trò chơi nào, vì nó có thể không chỉ là

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

3857 - 531 - 12

There's a new rebel in town. Lily Frost, một học sinh nổi loạn đến từ New York vừa được chuyển đến

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

4007 - 344 - 11

cover shop. open. nơi nhận làm bìa / banner / moodboard / ... welcome.