Truyện của LilyFrost_LCB

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

4046 - 344 - 11

cover shop. open. nơi nhận làm bìa / banner / moodboard / ... welcome.

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

15353 - 1491 - 57

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

12763 - 867 - 14

Hãy cẩn thận khi bạn quyết định chơi bất cứ trò chơi nào, vì nó có thể không chỉ là

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

2381 - 247 - 1

Author: Leo Frost aka Lily. Ý tưởng là của tôi, từng câu chữ là của tôi, đứa nào ăn cắp

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

4010 - 545 - 12

There's a new rebel in town. Lily Frost, một học sinh nổi loạn đến từ New York vừa được chuyển đến