Truyện của Linh-Soda-Army

Đăng bởi: Linh-Soda-Army

514 - 39 - 7

Ở 1 Thế giới , nơi đó tồn tại những thứ chuyên hút máu gọi là Vampier Nơi đó,