Truyện của LinhThienTieu

Cẩm Lê

Writing

Đăng bởi: LinhThienTieu

267 - 23 - 6

Tên: Cẩm Lê Tác giả: Linh Thiên Tiêu ( gọi Tiêu thôi cho gọn :>>>) Thể loại: Cổ trang, cung đấu, đam

Đăng bởi: LinhThienTieu

6 - 0 - 1

Nói về Ootengu và Youko :3