Truyện của Liverper

Đăng bởi: Liverper

2 - 1 - 1

Chwerly yêu Damon, yêu Damon đến mức ti tiện và hèn hạ.

Đăng bởi: Liverper

139 - 13 - 4

Em ko quan tâm anh là ai và anh là người ra sao em chỉ quan tâm rằng anh là