Truyện của Louis_2010

Đăng bởi: Louis_2010

639486 - 32409 - 139

nguồn: www.a3manga.com nd: Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân

Đăng bởi: Louis_2010

84 - 12 - 3

Những suy nghĩ vẩn vơ trong ngày... Đây là suy nghĩ của cá nhân ta, đăng lên đây với mục đích

Đăng bởi: Louis_2010

826 - 161 - 12

Nguồn: a3manga Nhóm dịch: A3 ND: Thân là lính đánh thuê như tôi trong lúc làm một dự án đã bất cẩn,

Đăng bởi: Louis_2010

802536 - 56245 - 140

Tác giả: TanJiu Dịch: Amaika, Silvet Mon Nguồn: yurivn.net Nd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ

Đăng bởi: Louis_2010

113237 - 4184 - 54

Tác giả: Yindonan Nguồn: u17.com Dịch: Nhung Thị Trần Nd: câu chuyện về những âm thanh kì lạ tại một trường trung học