Truyện của Louis_2010

Đăng bởi: Louis_2010

676997 - 34370 - 136

nguồn: www.a3manga.com nd: Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân

Đăng bởi: Louis_2010

128702 - 4797 - 54

Tác giả: Yindonan Nguồn: u17.com Dịch: Nhung Thị Trần Nd: câu chuyện về những âm thanh kì lạ tại một trường trung học

Đăng bởi: Louis_2010

1217465 - 81463 - 143

Tác giả: TanJiu Dịch: Amaika, Silvet Mon Nguồn: yurivn.net Nd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ

Đăng bởi: Louis_2010

43 - 4 - 3

Đời người có nhiều lúc mà ta không thể nào lường trước được, rồi sẽ có một ngày trong cuộc