Truyện của Lov69419

Đăng bởi: Lov69419

16 - 4 - 2

-Đã bị lừa dối một lần,cô chẳng còn hy vọng,ao ước gì với cái thứ gọi là "tình yêu". -Ma cà