Truyện của Lov69419

Đăng bởi: Lov69419

46 - 13 - 4

-Đã bị lừa dối một lần,cô chẳng còn hy vọng,ao ước gì với cái thứ gọi là "tình yêu". -Ma cà