Truyện của Love-Each-Other_Team

Đăng bởi: Love-Each-Other_Team

15 - 1 - 4

Là những bản kiểm điểm của các thành viên trong team. Mắc lỗi gì phải kiểm điểm ở đây

Đăng bởi: Love-Each-Other_Team

251 - 23 - 3

Bạn là ai? Bạn tên gì? Đó chính là những lời nó - hương vị đầu tiên bạn cảm nhận

Đăng bởi: Love-Each-Other_Team

9 - 5 - 1

Xin chào mọi thành viên trong team, tớ là Violine_610 đây Vì được đảm nhận trọng trách quản cái ổ viết