Truyện của Love_Syubi

Đăng bởi: Love_Syubi

3392 - 593 - 22

Tác giả:Sơ Lãng Nguồn:lucnhi.wordpress.com NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA TỔNG TÀI Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, tổng tài

Đăng bởi: Love_Syubi

6976 - 1133 - 31

Tác giả: Phong Khởi Liên Y Dịch: đương nhiên là anh QT đáng kính Độ dài: 20 chương + PN Truyện chuyển ver

Đăng bởi: Love_Syubi

1058 - 301 - 20

Thế giới này điên rồi của Nhất thế hoa thường Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài,

Đăng bởi: Love_Syubi

3121 - 542 - 6

"Con nhà người ta" đáng ghét nhất - Tử Mạc Thanh Trủng - (Tên gốc: Biệt nhân gia đích hài tử tối

Đăng bởi: Love_Syubi

2428 - 302 - 3

Thể loại: đoản đam mỹ (boy×boy) H văn Tác giả: Mim mim biến thái Warn: 18+ Chuyển ver chưa có sự cho phép

Đăng bởi: Love_Syubi

3065 - 538 - 17

Thể loại: 1x1, nhất công nhất thụ, nhất kiến chung tình, vườn trường, hài, ấm áp, HE (H). Văn án Cuộc

Đăng bởi: Love_Syubi

161 - 52 - 4

HOPEGA IS REAL Chuyển ver của một số tác giả,có cái chưa xin phép, có cái đã xin phép nhưng chưa