Truyện của LucHieuDiep

Đăng bởi: LucHieuDiep

240 - 10 - 1

* Bạn nào dị ứng đam mỹ, boylove vui lòng click back* Tác giả: Yên Cẩu Thể loại: đoản, hiện đại, HE Trans:

Đăng bởi: LucHieuDiep

168 - 8 - 1

Tác giả: Ái Khán Thiên Thể loại: đoản, dũng mãnh thâm tình hoàng tử công x trong sáng chính trực cây

Đăng bởi: LucHieuDiep

52064 - 2782 - 11

Mạng trường, đi chết đi! Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia Thể loại: đoản văn nhiều chương, vườn trường, mặt than

Đăng bởi: LucHieuDiep

1390 - 65 - 7

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia Thể loại: đoản văn nhiều chương, vườn trường, HE Raw: https://doanvandammy.wordpress.com/2013/03/24/la-hoa-do-quyen-khong-phai-coca-mong-dien-tieu-phien-gia/ Trans:QT Edit: Hiểu Diệp