Truyện của LucNhi_1310

Đăng bởi: LucNhi_1310

389939 - 11373 - 94

Thể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự

Đăng bởi: LucNhi_1310

699 - 55 - 11

Thể loại : Ngược luyến, sủng, he. Tác giả : Lục Nhi [Truyện tự viết mong mọi người không chuyển ver, edit

Đăng bởi: LucNhi_1310

533 - 35 - 6

Thể loại : Ngược luyến, sủng, cực sủng ,hiện đại, 18+,He. Tác giả : Lục Nhi [Truyện do mình tự viết nên

Đăng bởi: LucNhi_1310

307 - 27 - 8

Thể loại : Hắc bang, hiện đại, sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi

Đăng bởi: LucNhi_1310

4 - 2 - 1

Tổng hợp một số đoản nhỏ đa phần đều thuộc thể loại ngược luyến và He, Trẫm rảnh rỗi viết