Truyện của LucNhi_1310

Đăng bởi: LucNhi_1310

521 - 36 - 8

Thể loại : Hắc bang, hiện đại, sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi

Đăng bởi: LucNhi_1310

21 - 4 - 2

Tổng hợp một số đoản nhỏ đa phần đều thuộc thể loại ngược luyến và He, Trẫm rảnh rỗi viết

Đăng bởi: LucNhi_1310

695 - 35 - 6

Thể loại : Ngược luyến, sủng, cực sủng ,hiện đại, 18+,He. Tác giả : Lục Nhi [Truyện do mình tự viết nên

Đăng bởi: LucNhi_1310

478328 - 13569 - 95

Thể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự

Đăng bởi: LucNhi_1310

1306 - 74 - 18

Thể loại : Ngược luyến, sủng, he. Tác giả : Lục Nhi [Truyện tự viết mong mọi người không chuyển ver, edit