Truyện của LucarioAkarane

Đăng bởi: LucarioAkarane

30 - 5 - 3

Số phận se duyên cho hai người ở hai thế giới khác nhau được một lần gặp gỡ,hai con người