Truyện của LucarioAkarane

Đăng bởi: LucarioAkarane

9 - 0 - 2

có một đoạn truyện ngắn cho mình cảm hứng viết đam,ai thích thì đọc không thích thì thôi nha

Đăng bởi: LucarioAkarane

52 - 5 - 3

Số phận se duyên cho hai người ở hai thế giới khác nhau được một lần gặp gỡ,hai con người

đoản văn

Writing

Đăng bởi: LucarioAkarane

3 - 2 - 1

chả có j để ns