Truyện của Lucifer_like_sleep

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

409 - 32 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

2261 - 468 - 9

Một fic bao gồm các chap ngắn cute phô mai que, hột me, ngọt như chè của JenSoo

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

25473 - 850 - 14

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

98 - 9 - 1

Yêu là đau mà tại sao người ta vẫn yêu? Vì dù có đau thì đó vẫn là một nỗi

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

307 - 21 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

11348 - 1408 - 15

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

3811 - 61 - 1