Truyện của Lucifer_like_sleep

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

238 - 14 - 1

Yêu là đau mà tại sao người ta vẫn yêu? Vì dù có đau thì đó vẫn là một nỗi

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

818 - 57 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

593 - 41 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

34770 - 3495 - 21

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

6581 - 1002 - 10

Một fic bao gồm các chap ngắn cute phô mai que, hột me, ngọt như chè của JenSoo

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

25872 - 861 - 14

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

3840 - 61 - 1