Truyện của Lucifer_like_sleep

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

22199 - 2691 - 20

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

423 - 30 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

25595 - 851 - 14

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

3818 - 61 - 1

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

3804 - 677 - 10

Một fic bao gồm các chap ngắn cute phô mai que, hột me, ngọt như chè của JenSoo

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

149 - 11 - 1

Yêu là đau mà tại sao người ta vẫn yêu? Vì dù có đau thì đó vẫn là một nỗi

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

521 - 41 - 1

JenSoo is real