Truyện của Lucifer_like_sleep

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

472 - 34 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

3829 - 61 - 1

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

181 - 11 - 1

Yêu là đau mà tại sao người ta vẫn yêu? Vì dù có đau thì đó vẫn là một nỗi

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

25896 - 2934 - 21

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

631 - 47 - 1

JenSoo is real

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

4762 - 801 - 10

Một fic bao gồm các chap ngắn cute phô mai que, hột me, ngọt như chè của JenSoo

Đăng bởi: Lucifer_like_sleep

25671 - 851 - 14