Truyện của Luckchannel

Đăng bởi: Luckchannel

77 - 13 - 3

Hổ - chúa tể rừng xanh Sư tử - chúa sơn lâm Cả hai vốn không ưa gì nhau.Trong

Đăng bởi: Luckchannel

377 - 57 - 19

Đây là truyện về những chiến binh có tấm lòng nhân hậu và cực kỳ dũng cảm. Họ phải nhận