Truyện của Luna_Hakushaku

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

46 - 6 - 1

Anh không thể nào tin được rằng đã bao nhiêu ngày qua không có em bên cạnh... lắm lúc

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

1161 - 97 - 1

" Có lẽ một cái ôm bổn đại gia cho ngươi, không đủ bù đắp cho tháng ngày ngươi đã

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

2128 - 322 - 31

Tên fic: ĐẠI CHIẾN NOVA Author: Luna_Hakushaku Rating: 16+ Thể loại: hành động, khoa học viển tưởng, bad ending, trường học, ngoài ra

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

95 - 10 - 1

Warning: Fic có yếu tố OOC, ai không thích đọc có thể click back để tránh những cmt xúc phạm

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

96 - 13 - 1

Chữ " Tình " là chi? Đến cả thần linh cũng sa ngã

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

4155 - 642 - 39

::: NHẬT KÝ TRONG HỘC BÀN ::: Cp: Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Thể loại: parody học đường, đời thường,

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

141 - 24 - 4

" Thanh xuân là cái thứ tươi đẹp giữa hai người chúng ta. Nhưng nó đối với cậu và tớ

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

2461 - 242 - 13

Là do ngươi cả Do ngươi tự chuốc lấy Ngươi có hối hận không? Họ đang mạt sát ngươi kia

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

1722 - 251 - 10

Tag: tình cảm, hài hước, OOC, short story Tiến độ ra: đi theo cảm hứng Mô tả: Cái liêu này ngày nào

Đăng bởi: Luna_Hakushaku

1033 - 85 - 9

Warning: Tất cả các nhân vật thuộc về DMM, nội dung thuộc về Luna, vui lòng không copy hay reup,