Truyện của Lunglinh611

Đăng bởi: Lunglinh611

12433 - 675 - 4

Mục Kỳ Thanh : "Vì ngươi mà tổn thương, vì ngươi mà khóc đến mù cả hai mắt, vì

Đăng bởi: Lunglinh611

24358 - 202 - 2

Ps : chủ thụ cực tra, ngụy bạch liên hoa thụ, cường công, vô cp