Truyện của LustLeviathan

Đăng bởi: LustLeviathan

9061 - 581 - 38

HƯ THÀNH _ 虚诚 Tác giả: Cáp Khiếm Huynh _ 哈欠兄 Edit: Phương Vũ LustLeviathan Thể loại: Đam mỹ, 1×1, ngược luyến, hắc

Đăng bởi: LustLeviathan

1317 - 69 - 7

Đây là nơi mình giới thiệu tất cả các tác phẩm mình đã và đang edit. Facebook: Vũ đại nhân Truyện chỉ

Đăng bởi: LustLeviathan

1766 - 133 - 16

Chỉ Tâm Như Thủy _ 止 心 如水 Tác giả: Ngã Ý Phù Phong _ 我 意 扶风 Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Đăng bởi: LustLeviathan

40981 - 3064 - 90

Tránh Sủng _ 挣宠 Tác giả: Cáp Khiếm Huynh _ 哈欠兄 Editor: Phương Vũ LustLeviathan *** Thể loại: Quỷ súc thâm tình công x

Đăng bởi: LustLeviathan

506 - 30 - 1

Tên gốc: Tù Đồ ( 囚徒 ) Tác giả: WingYing Edit (phần tiếng Trung): Phương Vũ LustLeviathan Dịch (phần tiếng Nhật): Cọp Senpai Thể

Đăng bởi: LustLeviathan

1296 - 86 - 8

Tránh Sủng II Tác giả: Cáp Khiếm Huynh Editor: Phương Vũ LustLeviathan Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, ân oán tình thù,