Truyện của Ly30122005

Đăng bởi: Ly30122005

83 - 12 - 4

Đây là lần đầu mk viết truyện nên có gì sai sót thì mk mong mọi người góp ý giúp