Truyện của Lyron01

Đăng bởi: Lyron01

118 - 12 - 10

Thể loại: đam mỹ. Mô tả truyện: Mỗi phần là một mẩu truyện ngắn, không liên quan đến thực tế và hoàn

Đăng bởi: Lyron01

149 - 8 - 6

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, 1x1, oan gia ngõ hẹp, tương ái tương sát, mù đường ngốc cường

Đăng bởi: Lyron01

1 - 0 - 1

Văn án: Vào một ngày đẹp trời, Trần Văn Hà làm thêm ở quán coffee Anh Béo, đột nhiên anh hôn

Đăng bởi: Lyron01

367 - 48 - 9

Thể loại: đam mỹ, khoái xuyên, hệ thống, kinh dị, ma quái, 1x 1, trung khuyển phúc hắc ranh ma

Đăng bởi: Lyron01

694 - 51 - 19

Thể loại: huyễn tưởng, 1 x 1, cp chính: không rõ thuộc tính công x phẫn trư thâm tàng bất

Đăng bởi: Lyron01

3 - 2 - 2

Thể loại: đam mỹ, 1 x 1, ngụy phụ tử, niên hạ, cổ trang. Trích đoạn giới thiệu: Mục Túc vốn