Truyện của MM0529

Đăng bởi: MM0529

7 - 0 - 6

A-tu-la giữ gìn tam giới Anh dương võ liệt, nhiệt huyết hướng thiên. Ngàn năm tu hành, ngàn năm đơn