Truyện của MTFreeFire

Đăng bởi: MTFreeFire

87 - 29 - 4

truyện sẽ tiếp nối tiểu thuyết 12 nữ thần, lấy bối cảnh Linh giới Việt Nam, nhưng sau hàng vạn