Truyện của Maclamhue

Đăng bởi: Maclamhue

428185 - 4879 - 72

Thể loại : NP (1 nam9 x 5 nữ9) - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc

Đăng bởi: Maclamhue

5332770 - 86037 - 105

DỤC UYỂN ( Truyện siêu sắc 21+) Tác giả: Mạc Lam Huệ. Thể loại: Hỗn hợp

Đăng bởi: Maclamhue

5913 - 242 - 9

ĐỔNG TƯỚNG QUÂN Thể loại: Cung đấu-gia đấu-giang hồ đấu. Tác giả: Mạc Lam Huệ

HÁCH SAN

Writing

Đăng bởi: Maclamhue

7106 - 492 - 7

HÁCH SAN Thể loại: Sắc, hài, romantic, 1vs1. Tác giả: Mạc Lam Huệ Nội dung: Câu chuyện từ oan gia trở thành bạn thân,

Đăng bởi: Maclamhue

774003 - 35151 - 40

HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người

Đăng bởi: Maclamhue

322575 - 8592 - 79

Tác phẩm: THIÊN ĐỊNH NHÂN DUYÊN (XPCHĐ) Thể loại: Cung đấu- Giang hồ- Sắc Tác giả: Mạc Lam Huệ Nội dung: Nếu ai rãnh