Truyện của Maclamhue

Đăng bởi: Maclamhue

5465207 - 89158 - 105

DỤC UYỂN ( Truyện siêu sắc 21+) Tác giả: Mạc Lam Huệ. Thể loại: Hỗn hợp

Đăng bởi: Maclamhue

335717 - 8745 - 79

Tác phẩm: THIÊN ĐỊNH NHÂN DUYÊN (XPCHĐ) Thể loại: Cung đấu- Giang hồ- Sắc Tác giả: Mạc Lam Huệ Nội dung: Nếu ai rãnh

Đăng bởi: Maclamhue

892611 - 39542 - 43

HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người

HÁCH SAN

Writing

Đăng bởi: Maclamhue

16319 - 1172 - 12

HÁCH SAN Thể loại: Sắc, hài, romantic, 1vs1. Tác giả: Mạc Lam Huệ Nội dung: Câu chuyện từ oan gia trở thành bạn thân,

Đăng bởi: Maclamhue

434912 - 4959 - 72

Thể loại : NP (1 nam9 x 5 nữ9) - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc

Đăng bởi: Maclamhue

7065 - 280 - 11

ĐỔNG TƯỚNG QUÂN Thể loại: Cung đấu-gia đấu-giang hồ đấu. Tác giả: Mạc Lam Huệ