Truyện của Maclamhue

Đăng bởi: Maclamhue

143828 - 3567 - 62

Tác phẩm: Xấu phi của hoàng đế (Thiên định nhân duyên-tựa cũ) Thể loại: Cung đấu- Giang hồ- Sắc Tác giả: Mạc

Đăng bởi: Maclamhue

3874 - 74 - 8

ĐỔNG TƯỚNG QUÂN Thể loại: Cung đấu-gia đấu-giang hồ đấu. Tác giả: Mạc Lam Huệ Warning: 18+

Đăng bởi: Maclamhue

4087 - 88 - 4

KỲ DUYÊN TAM GIỚI Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Cổ đại- Xuyên không -Tiên hiệp- Hài

HOA SI

Writing

Đăng bởi: Maclamhue

8280 - 187 - 4

Tên truyện: Hoa Si Tác giả: Mạc Lam Huệ Tình trạng: Đang sáng tác Lịch post truyện: Không có

Đăng bởi: Maclamhue

187416 - 7209 - 13

HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người

Đăng bởi: Maclamhue

13615 - 253 - 3

NGŨ THIẾU- YÊU THẦM CHỊ DÂU Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Nội dụng: Nhân vạt chính:

Đăng bởi: Maclamhue

361784 - 3594 - 72

Thể loại : NP (1 nam9 x 5 nữ9) - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc

Đăng bởi: Maclamhue

3702303 - 62780 - 105

DỤC UYỂN ( Truyện siêu sắc 21+) Tác giả: Mạc Lam Huệ. Thể loại: Hỗn hợp **************** Nữ Chính: DU Nam Chính: HK, HL,