Truyện của MaiRachel

Đăng bởi: MaiRachel

61081 - 1434 - 13

An exotic (or erotic) passion between a teenage model and her beautiful rich mistress, age gap (sure) and containing mature

Đăng bởi: MaiRachel

98223 - 3652 - 14

"Trong cái giá lạnh của mùa đông, tôi tìm thấy trong chính mình một mùa hè vĩnh cửu" - Albert

Đăng bởi: MaiRachel

333437 - 20778 - 53

Tôi biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tựa truyện, kiểu: "Mai định viết Bách Hợp đấy à?" Tôi không rõ

Đăng bởi: MaiRachel

66934 - 3829 - 23

Tittle: NHỮNG KẺ TRỐN CHẠY Au: Phạm Thanh Mai Rating: 15+ Category: Romance, lesbians, drama, angst, scientific,... Warning: từ ngữ Summary: Iole Alexandre tỉnh dậy trong

Đăng bởi: MaiRachel

76741 - 3494 - 12

Mình khởi đầu với viết lách nhờ những truyện ngắn 1-2 shots rồi lên truyện dài. Và giờ khi cảm

Đăng bởi: MaiRachel

547211 - 19047 - 53

Lời mở đầu: "Một quá khứ đẹp như huyền thoại, một câu chuyện buồn như tình yêu." --------- Cảnh báo: Truyện

Đăng bởi: MaiRachel

13710 - 690 - 5

Tittle: Naughty and Nice Couple: Marilyn Monroe x Elizabeth Taylor Rating: 13+ → 15+ Warning: không có cảnh nóng nhưng có sử

Đăng bởi: MaiRachel

5157 - 271 - 2

“Người đã không muốn ở bên ta thì tìm về làm gì?” “Để người hiểu Hà Nội yêu người hơn hết