Truyện của Malania_Shiota

Family Gemini

Writing

Đăng bởi: Malania_Shiota

8 - 1 - 1

Mình lập nhóm để muốn tát cả các song tử trên watt tập trung lại. Team này chỉ dành riêng

Đăng bởi: Malania_Shiota

46 - 13 - 2

có một truyền thuyết kể rằng trong 1000 năm mới mới xuất hiện một cô gái mang trong người giọt

Đăng bởi: Malania_Shiota

163 - 42 - 8

Đừng có đọc không mà nhớ vote nha

Đăng bởi: Malania_Shiota

32 - 4 - 1

vào ủng nha

Đăng bởi: Malania_Shiota

51 - 19 - 3

Làng Kita của cô bị quỷ xâm chiếm, trong lúc chạy trốn cô tìm được một câu chuyện cổ tích.

Đăng bởi: Malania_Shiota

164 - 23 - 3

Song tử sư tử thiên bình song ngư nhân mã bảo bình con gái