Truyện của Mamkawaii05

Đăng bởi: Mamkawaii05

14 - 7 - 2

GTNV .Kim taehyung 20t con trai kim gia chủ tịch kim thị no.1 thế giới lạnh lùng tàn ác đẹp trai...không cưng ai

Đăng bởi: Mamkawaii05

34 - 9 - 3

GTNV .Kim taehyung 22t chủ tịch kim thị đứng đầu thế giới đẹp trai,lạnh lùng, coi phụ nữ như cỏ rác giết người

Đăng bởi: Mamkawaii05

15 - 11 - 6

GTNV .kim seokjin 20t con cả kim gia đứng thứ 2 thế giới chủ tịch kim thị. lạnh lùng đẹp trai thông minh