Truyện của ManisaDarklaven

Đăng bởi: ManisaDarklaven

362 - 74 - 4

Đây là truyện đầu tiên tớ dịch, vì tớ đang muốn phát triển vốn Tiếng Anh và cách sử dụng

Đăng bởi: ManisaDarklaven

1751 - 206 - 14

Trăng tròn là khi sói chạy. *** Người sói, bây giờ đã trở thành một giống loài sắp