Truyện của ManisaDarklaven

Đăng bởi: ManisaDarklaven

5936 - 566 - 26

Ai cũng là kẻ trốn chạy. *** Cover by M Copyright © by Manisa Darklaven - 2019, All

Đăng bởi: ManisaDarklaven

371 - 74 - 4

Đây là truyện đầu tiên tớ dịch, vì tớ đang muốn phát triển vốn Tiếng Anh và cách sử dụng