Truyện của ManisaDarklaven

Đăng bởi: ManisaDarklaven

362 - 74 - 4

Đây là truyện đầu tiên tớ dịch, vì tớ đang muốn phát triển vốn Tiếng Anh và cách sử dụng

Đăng bởi: ManisaDarklaven

3020 - 322 - 19

Trăng tròn là khi sói chạy. *** RUNAWAYS • Thể loại : giả tưởng, hành động,