Truyện của Masatvuong1999

Đăng bởi: Masatvuong1999

23 - 5 - 5

Một quyền siêu nhân chi đế vương động cơ Hán Việt: Nhất quyền siêu nhân chi đế vương dẫn kình Tác giả:

Đăng bởi: Masatvuong1999

5 - 2 - 2

Hạch bạo trung đi ra cường giả. Hán Việt: Hạch bạo trung tẩu xuất đích cường giả Tác giả: Thừa Phong Ngự

Đăng bởi: Masatvuong1999

5 - 1 - 1

Danh trinh thám âm dương phong thuỷ sư Hán Việt: Danh trinh tham lí đích âm dương phong thủy sư Tác giả:

Đăng bởi: Masatvuong1999

15 - 2 - 2

Xuyên qua chư thiên đương vai ác Hán Việt: Xuyên việt chư thiên đương phản phái Tác giả: Hỏa Diễm Dực Nhân Thể

Đăng bởi: Masatvuong1999

14 - 6 - 6

Vạn giới kiến đạo môn Hán Việt: Vạn giới kiến đạo môn Tác giả: Mịch Thực Đích Dã Trư Thể loại: Nguyên sang,

Đăng bởi: Masatvuong1999

17 - 3 - 2

Ta Tư Gia Tinh Cầu Hán Việt: Ngã đích tư gia tinh cầu Tác giả: Miên Y Vệ Thể loại: Nguyên sang, Nam

Đăng bởi: Masatvuong1999

29 - 2 - 2

Ta Xuyên Việt Chi Môn Hán Việt: Ngã đích xuyên việt chi môn Tác giả: Ngân Nguyệt Chi Thương Thể loại: Nguyên sang,

Đăng bởi: Masatvuong1999

5 - 2 - 2

Harry Potter cùng tây văn mộng Hán Việt: Cáp lợi ba đặc dữ tây văn đích mộng Tác giả: Lạc Nhị Thập

Đăng bởi: Masatvuong1999

24 - 6 - 6

Hỏa ảnh chi mất mát nhất tộc Hán Việt: Hỏa ảnh chi thất lạc nhất tộc Tác giả: Dạ Lang Quốc Vương Thể

Đăng bởi: Masatvuong1999

14 - 2 - 1

Harry Potter chi ma pháp chi thành Hán Việt: Cáp lợi ba đặc chi ma pháp chi thành Tác giả: Thiên Không