Truyện của Mask-Sky

Đăng bởi: Mask-Sky

34 - 2 - 2

Hắn đã tự sát... Nhưng rồi hắn lại tái sinh bởi hệ thống. Và Izuku lập trình cuộc sống chỉ

Đăng bởi: Mask-Sky

2 - 1 - 7

☆Author: 'Cảm Xúc Bầu Trời'. (Hãy vào câu chuyện và thưởng thức!.) ☆Chủ đề: BOYxBOY, RebornxTsuna. • Sắp xếp: Tôi xin lỗi

Đăng bởi: Mask-Sky

13 - 9 - 9

☆ Author: 'Cảm Xúc Bầu Trời'. (Vui lòng đọc nó trước nếu bạn chưa có.) ☆ Chủ đề: FRIENDSHIP, FAMILY, FUNNY. ☆ Sắp

Đăng bởi: Mask-Sky

54 - 0 - 2

" My~ my~ Đến gần tôi nếu bạn có thể " - One For All - Villian-Deku • |Face smile like a dead|

Đăng bởi: Mask-Sky

43 - 0 - 4

Gia đình không phải lúc nào cũng là máu. Đó là những người trong cuộc sống của ta, những người

Đăng bởi: Mask-Sky

51 - 10 - 2

☆Author: 'Cảm Xúc Bầu Trời'. (Mong mọi người bình luận.) ☆Chủ đề: ROMANCE, COMEDY, TROUBLE. ☆ Sắp xếp: Tôi là một nhà

Đăng bởi: Mask-Sky

55 - 14 - 14

☆Author: 'Vô minh có cánh'. (Vui lòng đọc nó trước nếu bạn chưa có.) ☆Chủ đề: ROMANCE, TRAGEDY và ​​ANGST. •

Đăng bởi: Mask-Sky

45 - 0 - 3

☆ Author: scavatrice. ☆ Người viết thay thế: |Mask-Sky|. ☆ Thể loại: Đồng nhân, Bl. ☆ Ghép nối: All27. •|Kamisama Hajimemashita_Tsuna là thổ thần

Đăng bởi: Mask-Sky

9 - 4 - 4

☆Author: 'Vô minh có cánh'. (Xin vui lòng đọc theo ý của bạn.) ☆Chủ đề: BOYxBOY, RebornxTsuna. • Sắp xếp: Đây là

Đăng bởi: Mask-Sky

8 - 2 - 1

☆Author: 'Cảm Xúc Bầu Trời'. (Đọc nó khi bạn bình yên lẻ loi, giam bạn vào sự vĩnh cửu cô