Truyện của MeoMaKet

Đăng bởi: MeoMaKet

192 - 5 - 9

---Như sơ* --- (Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải & Phụng Dương Công Chúa | MMK) ... Sống một đời, có

Đăng bởi: MeoMaKet

150 - 8 - 1

[Đoản văn Lý Chiêu Hoàng & Trần Thái Tông] "Trách người công tử bạc tình. Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán