Truyện của MeoMaKet

Đăng bởi: MeoMaKet

119 - 8 - 1

[Đoản văn Lý Chiêu Hoàng & Trần Thái Tông] "Trách người công tử bạc tình. Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán