Truyện của Meoow_n

Đăng bởi: Meoow_n

191835 - 4475 - 49

Tiếp tục tập 1 Gồm 36 chương + 9 ngoại truyện

Đăng bởi: Meoow_n

287144 - 6369 - 55

Một năm nào đó không xác định, cô gái loài người Tô Di tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,

Đăng bởi: Meoow_n

101 - 1 - 6

Sự xuất hiện của một thanh kiếm bén nhọn vạn cổ Sự chìm lắng của một chiếc bát kính nguyệt bao