Truyện của Meoow_n

Đăng bởi: Meoow_n

151665 - 3700 - 49

Tiếp tục tập 1 Gồm 36 chương + 9 ngoại truyện

Đăng bởi: Meoow_n

225021 - 5060 - 55

Một năm nào đó không xác định, cô gái loài người Tô Di tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,