Truyện của MightMoony

Đăng bởi: MightMoony

39 - 6 - 1

"Cậu là cơn gió lạnh mùa đông, thoảng qua tôi, đem cho tôi chút xao xuyến, làm tôi lạnh và