Truyện của Mii-Ren

Đăng bởi: Mii-Ren

3 - 4 - 2

Nhật Kí Của Ma Vương •Cuộc sống thật vô nghĩa• #Mii

Đăng bởi: Mii-Ren

19 - 3 - 3

Truyện do fan làm,nhắc trước,Date a live ngoại truyện sẽ không có các nhân vật mới trong phần 3,game và