Truyện của Mikaisnumber

Đăng bởi: Mikaisnumber

228 - 71 - 8

Là một quyển sách gộp chung nhiều thứ khác nhau nên được gọi là sách thần. Nó thuộc quyền sở hữu

Jun's artbook

Writing

Đăng bởi: Mikaisnumber

4270 - 1496 - 114

Well.....đây là artbook của mình! Tranh dù xấu nhưng vẫn sẽ được xem là artbook!

Đăng bởi: Mikaisnumber

868 - 404 - 45

Đã hai artbook kết thúc.... Và bây giờ chúng ta lại có thêm artbook thứ 3! Hi vọng artbook thứ 3 này

Đăng bởi: Mikaisnumber

1709 - 353 - 31

Yep....well~ Thật sự thì em chưa làm việc này bao giờ nên em sẽ bắt đầu như thế này.... Nếu ai thấy

Đăng bởi: Mikaisnumber

235 - 39 - 5

Hít................hà~~~~ Ok! Xin chào tất cả mọi người!:3 Đây sẽ là nơi me tổ chức event hoặc đăng những thứ quan trọng!>:3 *Đúng

Wusst

Writing

Đăng bởi: Mikaisnumber

27 - 13 - 2

Đây không phải là artbook. Cũng không phải chỗ để đặt ảnh. Không phải chỗ để nói những chuyện linh tinh đời

Đăng bởi: Mikaisnumber

1401 - 525 - 75

Hmmmmmmmm.... Giới thiệu à? Mình dở phần này thật..... ........... Đại loại thì sẽ không có gì đặc biệt đâu....chỉ là những thứ

Đăng bởi: Mikaisnumber

257 - 71 - 10

Lolololollololololoolololooloollollloolol!!!! Tui quyết định tạo ra cái này vì tui nhận thấy rằng cái não của tui không thể nào chứa

Đăng bởi: Mikaisnumber

3069 - 1422 - 114

Xin chào tất cả mọi người!:3 Đây là artbook thứ hai của mình a! Mong rằng sẽ lại tiếp tục nhận