Truyện của Mikaisnumber

Đăng bởi: Mikaisnumber

258 - 85 - 4

Đây là một bộ comic do tui tự vẽ ra.... Do trình còn khá yếu và cũng mới tập vẽ comic

Đăng bởi: Mikaisnumber

3591 - 1489 - 114

Xin chào tất cả mọi người!:3 Đây là artbook thứ hai của mình a! Mong rằng sẽ lại tiếp tục nhận

Đăng bởi: Mikaisnumber

4000 - 1636 - 113

Đã hai artbook kết thúc.... Và bây giờ chúng ta lại có thêm artbook thứ 3! Hi vọng artbook thứ 3 này

Đăng bởi: Mikaisnumber

1479 - 542 - 75

Hmmmmmmmm.... Giới thiệu à? Mình dở phần này thật..... ........... Đại loại thì sẽ không có gì đặc biệt đâu....chỉ là những thứ

Đăng bởi: Mikaisnumber

1752 - 354 - 31

Yep....well~ Thật sự thì em chưa làm việc này bao giờ nên em sẽ bắt đầu như thế này.... Nếu ai thấy

Đăng bởi: Mikaisnumber

260 - 39 - 5

Hít................hà~~~~ Ok! Xin chào tất cả mọi người!:3 Đây sẽ là nơi me tổ chức event hoặc đăng những thứ quan trọng!>:3 *Đúng

Đăng bởi: Mikaisnumber

308 - 85 - 10

Lolololollololololoolololooloollollloolol!!!! Tui quyết định tạo ra cái này vì tui nhận thấy rằng cái não của tui không thể nào chứa

Đăng bởi: Mikaisnumber

240 - 71 - 8

Là một quyển sách gộp chung nhiều thứ khác nhau nên được gọi là sách thần. Nó thuộc quyền sở hữu

Đăng bởi: Mikaisnumber

81 - 37 - 5

Teheheheheheheh~! Tui tính đăng mấy ảnh đồ ăn này bên "Linh tinh lang tang". Nhưng mà.... Tui nghĩ nếu đăng riêng ra thì

Wusst

Writing

Đăng bởi: Mikaisnumber

134 - 40 - 4

Đây không phải là artbook. Cũng không phải chỗ để đặt ảnh. Không phải chỗ để nói những chuyện linh tinh đời