Truyện của Millyou

Đăng bởi: Millyou

31 - 3 - 1

" Đa nhân cách ? " " Trên đời này còn tồn tại thứ đó sao ?" " Tôi không tin đâu

Đăng bởi: Millyou

111 - 9 - 2

" Nó chỉ là một con nhóc rắc rối !" " Không !" " Tại sao nó lại yêu ta ??? " "