Truyện của Min161098

Đăng bởi: Min161098

441 - 13 - 9

Phana :một chàng nhà quê lên phố học, tính dễ gần nhưng đặc biệt ít nói , là người sống

Đăng bởi: Min161098

5484 - 159 - 11

Kitkat: "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi,tôi nhớ anh, nhưng tại sao anh lại lừa tôi. Biết anh lừa dối

Đăng bởi: Min161098

11830 - 260 - 31

truyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý