Truyện của Min161098

Đăng bởi: Min161098

1952 - 74 - 9

Kitkat: "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi,tôi nhớ anh, nhưng tại sao anh lại lừa tôi. Biết anh lừa dối

Đăng bởi: Min161098

140 - 0 - 10

Phana :một chàng nhà quê lên phố học, tính dễ gần nhưng đặc biệt ít nói , là người sống

Đăng bởi: Min161098

3118 - 88 - 26

truyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý