Truyện của Min161098

Đăng bởi: Min161098

3009 - 110 - 10

Kitkat: "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi,tôi nhớ anh, nhưng tại sao anh lại lừa tôi. Biết anh lừa dối

Đăng bởi: Min161098

4595 - 103 - 26

truyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý

Đăng bởi: Min161098

221 - 2 - 10

Phana :một chàng nhà quê lên phố học, tính dễ gần nhưng đặc biệt ít nói , là người sống