Truyện của Min161098

Đăng bởi: Min161098

682 - 43 - 21

truyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý

Đăng bởi: Min161098

448 - 25 - 8

Kitkat: "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi,tôi nhớ anh, nhưng tại sao anh lại lừa tôi. Biết anh lừa dối