Truyện của MinYoonXen1802

Đăng bởi: MinYoonXen1802

32 - 17 - 5

"Đừng vội khóc khi em không ở đây. Không ai chạy đi tìm khăn giấy rồi vội vã lau nước