Truyện của Minanguyen1122005

Đăng bởi: Minanguyen1122005

377 - 7 - 3

Thể loại: sủng, ngọt, hắc đạo, học đường, HE. NV chính: +nam(hắn):Lãnh Hàn Thiên, 18 tuổi