Truyện của Minhee9597

Đăng bởi: Minhee9597

25793 - 3055 - 109

Chàng_ Tuấn Chung Quốc là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới

Đăng bởi: Minhee9597

129 - 13 - 14

Thể loại: Trước ngược thụ sau ngược công, HE. Khi cậu vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn