Truyện của Miruhaku

Crueltale

Writing

Đăng bởi: Miruhaku

1103 - 221 - 4

Ngày xưa con người và quái vật chung sống với nhau, nhưng tiếc thay ko phải trong yên bình. Con

Đăng bởi: Miruhaku

996 - 168 - 5

Câu truyện nói đến những thứ tâm linh là chủ yếu

Đăng bởi: Miruhaku

12152 - 2099 - 32

.-.