Truyện của Miruhaku

Đăng bởi: Miruhaku

484 - 120 - 5

Câu truyện nói đến những thứ tâm linh là chủ yếu

Crueltale

Writing

Đăng bởi: Miruhaku

726 - 156 - 4

Ngày xưa con người và quái vật chung sống với nhau, nhưng tiếc thay ko phải trong yên bình. Con

Đăng bởi: Miruhaku

8502 - 1652 - 29

.-.