Truyện của Miunie2004

Đăng bởi: Miunie2004

10 - 4 - 4

Nơi xả ảnh của con designer nghiệp dư, nghệ danh là Siimloli =)) -Edit pastel idol Kpop -Blend picture -Moodboard -Design cuteee :3 -Quotes

Đăng bởi: Miunie2004

717 - 50 - 27

"Chỉ là những kỉ niệm của hai đứa mình. Tao muốn nhớ mọi chuyện giữa chúng ta, từ những kí