Truyện của MiyuJerry

Đăng bởi: MiyuJerry

2728 - 66 - 10

Nội dung : Câu truyện kể về 1 cậu bé thích giả gái yêu 1 thanh niên trường luật mém

Đăng bởi: MiyuJerry

1804 - 127 - 15

Tên khác : 神の暇つぶし 吸血鬼の饗宴 | A God's Time-killer: Vampire | Người giết thời gian của Thần : Ma cà

Đăng bởi: MiyuJerry

84 - 0 - 5

Nội dung : Truyện kể về 1 ẻm có cơ thể rất dẻo dai và thích dùng chân :)) Lúc trước