Truyện của MleeVn

Đăng bởi: MleeVn

11935 - 616 - 12

Khi còn nhỏ Tề Chiếu đã mặc sức tưởng tượng tương lai, thề sẽ trở thành một nam tử hán