Truyện của MleeVn

Đăng bởi: MleeVn

3384 - 231 - 8

Khi còn nhỏ Tề Chiếu đã mặc sức tưởng tượng tương lai, thề sẽ trở thành một nam tử hán