Truyện của Momo-Fufu

Đăng bởi: Momo-Fufu

407 - 28 - 15

Nơi mình trưng bày những món đồ linh tinh, đôi lúc up hình gì đó (Kiểu Collect ảnh ý) Cover design

Đăng bởi: Momo-Fufu

1576 - 59 - 55

Chuyên mục trả test cho team mình xin

Đăng bởi: Momo-Fufu

57 - 4 - 1

Cover credit by: @Peachy1402 Sử dụng chung bìa với @_-LunarHan-_

Đăng bởi: Momo-Fufu

1126 - 113 - 12

Truyện đã DROP

Đăng bởi: Momo-Fufu

627 - 46 - 8

Ask and Dare được hội "Động đồ ăn" của Momo-Fufu tài trợ <3

Đăng bởi: Momo-Fufu

427 - 49 - 9

Đây là phần Ngoại Truyện của truyện (fanfic) "Tình yêu gia đình Vocaloid", hài hước là chính tình cảm là

Đăng bởi: Momo-Fufu

151 - 15 - 3

Bóc phốt thôi ạ, vô xem hay không thì tuỳ

MoonWings

Writing

Đăng bởi: Momo-Fufu

47 - 7 - 2

Fic dành riêng cho Moonwings School

Đăng bởi: Momo-Fufu

8825 - 840 - 54

Câu chuyện nói về tình bạn, tình yêu tuổi học trò của một nhóm ca sĩ được gọi là Vocaloid

Đăng bởi: Momo-Fufu

170 - 24 - 4

Cover Design By: @HuyenMelanie from: @_-SolidarityTeam-_ "Học trò phải nghe lời giáo viên chứ? Hãy chịu khuất phục và yêu