Truyện của MrBin14

Đăng bởi: MrBin14

2092 - 19 - 31

Số chương: 31 chương và ngoại truyện Edit: bangthan87 Buổi sáng vừa mới kết hôn, đồng chí Viên Lãng đã có nhiệm

Đăng bởi: MrBin14

2329 - 68 - 30

Hắn là một thanh niên vô dụng điển hình, cả đời đếm đi đêm lại chẳng làm được mấy chuyện

Đăng bởi: MrBin14

98894 - 1516 - 100

Khuynh Thiên Hạ

Đăng bởi: MrBin14

2379 - 51 - 43

Thể loại: Xuyên qua (tá thi hoàn hồn), cổ đại, hài. Nhân vật chính: Kim Đa Đa (Tống Thư Phàm) -

Đăng bởi: MrBin14

302 - 7 - 12

- Đây là một tác phẩm tiếp theo của tác gia Thần Đông. Một người đã quá nổi tiếng qua

Đăng bởi: MrBin14

19 - 13 - 19

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Lúc đó đường về, đã là

Đăng bởi: MrBin14

27730 - 320 - 29

Nàng là đại tiểu thư Thượng thư phủ mới tìm về - Bạch Thiên Hoan, cũng là quỷ thủ thần

Đăng bởi: MrBin14

8861 - 127 - 59

Convert: ngocquynh520 Editor: lily58 "Một khối băng, đi tới đi lui đã không thấy tăm hơi đâu nữa, tại sao lại như

Đăng bởi: MrBin14

47532 - 632 - 90

Điểm Giang Sơn

Đăng bởi: MrBin14

16892 - 287 - 132

Ai nói làm nghề sơn tặc là không cao quý? Sơn tặc cũng có thể trở