Truyện của Mup_LMT

Đăng bởi: Mup_LMT

33019 - 795 - 10

Tên cũ:Con Nhây Xuyên Không Đam Mĩ✌🏻 Thể loại:Nhất Thụ Đa Công,Hài,Sủng,H,HE ❌Đừng mang truyện ra ngoài và cũng đừng Edit lại

Đăng bởi: Mup_LMT

36534 - 2547 - 18

Fanfiction BTS 7nam-1nữ Thể loại:Sủng,Ngược,H Đọc rồi biết ❌Đừng mang truyện ra ngoài và cũng đừng Edit lại khi chưa có sự

Đăng bởi: Mup_LMT

1380 - 158 - 8

Đam Mỹ✌🏻 Thể loại: Nhất Thụ Đa Công,6công 1thụ ,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược,Thụ Cường,Sủng,H,HE Tóm tắt:1 sát thủ lạnh lùng vô cảm

Đăng bởi: Mup_LMT

11 - 2 - 1

Đam Mĩ✌🏻 Thể loại:Nhất Thụ Đa Công,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,H,Sủng,Ngược Nhẹ. ❌Đừng mang truyện ra ngoài và cũng đừng Edit lại khi

BTS AND YOU

Writing

Đăng bởi: Mup_LMT

5510 - 307 - 13

BTS AND YOU {H} kia đã bị xoá rồi nên mình làm bộ 2 mới này Nhân vật chính là:BTS

Đăng bởi: Mup_LMT

1061 - 113 - 7

Đam Mỹ ✌🏻 Thể Loại:Nhất Thụ Đa Công ,Ngược,Sủng,H,Thụ Cường Cậu yêu họ,họ thì không Cậu dành trọn tình yêu cho họ

Đăng bởi: Mup_LMT

555 - 41 - 4

Đam Mĩ✌🏻 Thể loại:Nam-Nam,Công Thụ,Fanfiction,Sủng,H Nhân Vật:VKook,SuMin,HopeChi(MoChi) ❌Đừng mang truyện ra ngoài và cũng đừng Edit lại khi chưa có sự cho phép