Truyện của MyCoupleYoonMin

Đăng bởi: MyCoupleYoonMin

95 - 33 - 6

JM là một cảnh sát hình sự thuộc loại xuất sắc. Rất giỏi...... Anh là SG, nhân viên cấp dưới

Đăng bởi: MyCoupleYoonMin

148 - 28 - 4

Anh là Min YoonGi- Vua của đại Min. Anh có 2 người vợ. Một là Park JiMin, hai là Han

Đăng bởi: MyCoupleYoonMin

26 - 5 - 1

Anh là Min Ồ Hố............. ý lộn. Anh là Min SuGa, Tổng Giám đốc Min Gia đứng đầu thế giới.

Đăng bởi: MyCoupleYoonMin

12 - 6 - 2

Ko có j để nói