Truyện của MyyPhungg

Đăng bởi: MyyPhungg

10 - 2 - 4

Không phải mình tự nghĩ ra rồi viết đâu... Mình đọc được đó Mình thấy hay nên đăng cho các cậu đọc

Đăng bởi: MyyPhungg

927 - 112 - 11

Viết lung tung ... vì mình thích thế Mình nghĩ được cái gì sẽ viết cái đó