Truyện của MyyPhungg

Đăng bởi: MyyPhungg

1860 - 197 - 11

Chỉ là trong vài phút vu vơ, mình viết ra vài dòng cho các bạn đọc. Rất mong nhận được

Đăng bởi: MyyPhungg

151 - 17 - 11

Một lúc sau đó, Diệp Nhã Tịnh trầm ổn nói, "Nghĩa Kiện, anh có nhớ em từng nói gì với

Đăng bởi: MyyPhungg

20 - 3 - 4

Không phải mình tự nghĩ ra rồi viết đâu... Mình đọc được đó Mình thấy hay nên đăng cho các cậu đọc