Truyện của NGUYENNGOCJYENNHI

Đăng bởi: NGUYENNGOCJYENNHI

67 - 1 - 3

lucy bị đuổi khỏi hội vì bị thành viên mới hẫm hại chỉ có nhóm Erza (nhóm Erza có erza,gray,juvia,wendy,chị