Truyện của NHTThao

Đăng bởi: NHTThao

4519 - 216 - 3

[SasuSaku fanfic.] [Hãy đọc kĩ phần này] Rating: 16+ ( Trẻ em đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ, đọc

Đăng bởi: NHTThao

2932 - 128 - 1

[Rainy day] Rating: 11+ ( Trẻ em đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ- câu vô dụng nhất) Author: NHTThao Disclaimer:

Đăng bởi: NHTThao

36575 - 1235 - 16

[ShikaTema fanfic.] Rating: 15+ ( Trẻ em đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ- câu vô dụng nhất) Author: NHTThao

Đăng bởi: NHTThao

376 - 16 - 1

[ Wind swept away my life ] Author: Cinderr Dorra Rating:15+ Category: Tragedy/Horror Discramer: Toàn bộ nhân vật thuộc quyền sở hữu của Cinderr