Truyện của NHTThao

Đăng bởi: NHTThao

373 - 16 - 1

[ Wind swept away my life ] Author: Cinderr Dorra Rating:15+ Category: Tragedy/Horror Discramer: Toàn bộ nhân vật thuộc quyền sở hữu của Cinderr

Đăng bởi: NHTThao

34217 - 1133 - 16

[ShikaTema fanfic.] Rating: 15+ ( Trẻ em đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ- câu vô dụng nhất) Author: NHTThao

Đăng bởi: NHTThao

2734 - 120 - 1

[Rainy day] Rating: 11+ ( Trẻ em đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ- câu vô dụng nhất) Author: NHTThao Disclaimer:

Đăng bởi: NHTThao

4200 - 205 - 3

[SasuSaku fanfic.] [Hãy đọc kĩ phần này] Rating: 16+ ( Trẻ em đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ, đọc