Truyện của NPNILU

Đăng bởi: NPNILU

95 - 6 - 5

Đây là truyện đầu tay của mình , mong các bạn góp ý .