Truyện của Naixinbi

Đăng bởi: Naixinbi

215 - 87 - 22

- Một đời này ta hi sinh vì chàng. Chàng ghi hận ta, ghét bỏ ta. Thì ngay bây giờ,

Đăng bởi: Naixinbi

161 - 20 - 13

Giang Mỹ Mỹ. Một cô gái sống trong hoàn cảnh cực kỳ nghèo khó, phải ra ngoài buôn trãi để